Datacom Inova - Data
   
LANcat System 6
Certifikátor a káblový tester s integrovanou hovorovou súpravou
   
LANcat® je jediný modulárny systém na testovanie a certifikáciu káblových rozvodov počítačových sietí, ktorý umožňuje zvoliť si testovacie možnosti, ktoré zodpovedajú súčasným potrebám a ekonomicky zvyšovať jeho výkonnosť tak, ako budú rásť budúce požiadavky. Systém zásuvných prevádzkových modulov, patentovaná vlastnosť testerov série LANcat® fy Datacom Technologies, poskytuje flexibilitu zmeny systému, aby váš prístroj zodpovedal aj novopríchodzím štandardom.

Konfigurácia LANcat® System 6 s Prevádzkovými Modulmi C6, reprezentuje najnovší pokrok v technológii testovania káblov. Je to prvý príručný tester schopný poskytnúť merania až do 250MHz, potrebných pre certifikáciu liniek Cat 6/Class E Basic Link.

Prevádzkové meranie do 250MHz
LANcat® System 6 je prvý tester schopný testovať základnú linku až za hranicu frekvencií 200 MHz navrhovanej Kategórie 6/Triedy E a je schopný verifikovať vlastnosti zlepšenej Kategórie 5+ a gigabitových káblových systémov až do 250 MHz.

System 6 osadený Prevádzkovými modulmi C6 pridáva k základným testom pokročilé merania parametrov ako sú PowerSum NEXT, útlm, PowerSum ACR, oneskorenie signálu a diferenciu oneskorení medzi jednotlivými pármi - ktoré sú kritické pre spoľahlivé prenosy vo vysokorýchlostných sieťach. Rozšírený frekvenčný rozsah poskytuje možnosť zmerať použiteľnú šírku pásma stanovením nulového bodu PS-ACR.

LANcat® System 6 plne zodpovedá súčasnému štandardu pre Kategóriu 5/Trieda D podľa EIA/TIA TSB-67 a požiadavkám na testovanie káblov podľa ISO/IEC. Naviac umožňuje kvantitatívne zmerať akú má meraná linka rezervu nad základné požiadavky Kategórie 5.

Vlastnosti systému LANcat®
LANcat® System 6 zahrňuje všetky vlastnosti a vymoženosti testerov obchodnej značky LANcat® , včítane:

Jednoduchosť zaškolenia a používania
Certifikácia kabeláže nikdy nebola jednoduchšia. Rotačným voličom jednoducho zvoľte AUTOTEST a za 20 s skontrolujte výsledky. Žiadne komplikované klávesnice alebo viacúrovňové menu vás nezdržujú. Sumárne alebo detailné výsledky, poprípade grafy sú jasne zobrazené. Jasný presvietený displej je užitočný najmä v priestoroch so slabou úrovňou osvetlenia. Vstavaný káblový toner umožňuje lokalizovať a identifikovať protiľahlý koniec kábla s použitím bežnej induktívnej sondy.

Testujte a komunikujte pomocou jediného zariadenia
Vlastnosť LinkTalk™ umožňuje hlasovú komunikáciu operátorov na oboch koncoch meranej linky, automaticky vyhľadá použiteľné vodiče na spojenie, aj keď je kábel nesprávne zapojený. Prístroj má vstavaný mikrofón a slúchadlá. Do mini-audio konektora na prístroji je možné pripojiť aj akékoľvek komerčné slúchadlá. LinkTalk™ vám umožňí komunikovať aj budovách, ktoré neumožňujú použite rádiostaníc.

Duálny Displej
LANcat® System 6 má plne grafický displej na hlavnej i vzdialenej jednotke. DualView™ poskytuje vzdialenému operátorovi takmer všetky informácie o priebehu merania a výsledkoch testov, ktoré sú k dispozícii hlavnému operátorovi. S podrobnejšími informáciami tak môže vzdialený operátor rýchlejšie odstrániť prípadné problémy na meranej linke.

Vysoká spoľahlivosť merania
Prístroj testuje linku bez použitia externých adaptérov, ktoré v iných testeroch môžu vnášať chyby do vlastného merania. Zásuvné moduly sú dokonale prispôsobené k rozhraniu meranej linky a minimalizujú chyby merania. Zároveň umožňujú priame pripojenie testeru k rozličným typom konektorov ako sú RJ45 UTP, STP, FTP, 110 bloky, BIX konektory, ALL-LAN (Mini-C) zásuvky, koaxiálne a optické konektory. Testery sú kalibrovateľné priamo na mieste, umožňujú test s reverzovanými pármi a testovať opakovateľnosť merania, čím sa verifikuje správnosť funkcie prístroja.

Testovanie Optických vlákien
Obe jednotky - hlavná aj vzdialená sa dajú upraviť na precízne automatické merače optického výkonu prostredníctvom zásuvného modulu FIBERcat™ (voliteľný doplnok). Meria vlnové dĺžky 850nm, 1300nm a 1550nm z rozlíšením 0,1dB. Do pamäti môžete uložiť referenčné hodnoty pre každú vlnovú dĺžku a výsledky 500 testov. Je to cenovo veľmi efektívna alternatíva oproti samostatným meračom optického výkonu, ktoré vyžadujú manuálne zaznamenanie zobrazených údajov.

Vylepšené možnosti napájania
LANcat® System 6 je možné napájať zo sieťového adaptéru, z alkalických AA článkov, alebo NiMH akumulátora (voliteľný doplnok). Typická prevádzka je 800 autotestov pre AA články, 500 autotestov na jedno nabitie NiMH aku.

Report Manager Software
Report Manager (RMS) je program ktorý umožňuje rýchlo a ľahko preniesť výsledky meraní do PC. RMS automaticky vytvorí sériové spojenie systému LANcat a PC. Program má jednoduché a ovládanie a slúži na sumarizáciu, triedenie a tlač meracích protokolov. Je plne kompatibilný s Windows95 a Windows NT 4.0.

Viac za vaše peniaze
Na každý tester LANcat® System 6 sa vzťahuje 2 ročná záruka, bezplatné nové verzie firmvéru a bezplatný Report Manager Software. Naviac, u nás dostanete aj neobmedzenú technickú podporu.

Technické parametre ->

   
Katalóg testerov | Download | Inova | Novinky Datacom | netViz | e-mail