Datacom Inova - Data / Home page
   
Testery a certifikátory štruktúrovanej kabeláže
   
LANcat® je jediný modulárny systém na testovanie a certifikáciu káblových rozvodov počítačových sietí, ktorý umožňuje zvoliť si testovacie možnosti, ktoré zodpovedajú súčasným potrebám a ekonomicky zvyšovať jeho výkonnosť tak, ako budú rásť budúce požiadavky. Systém zásuvných prevádzkových modulov, patentovaná vlastnosť testerov série LANcat® fy Datacom Technologies, poskytuje flexibilitu zmeny systému, aby zodpovedal aj prichádzajúcim novým štandardom.
LANcat System 6

LANcat® System 6

Konfigurácia LANcat® System 6 s Prevádzkovými Modulmi C6, reprezentuje najnovší pokrok v technológii testovania káblov. Je to prvý príručný tester schopný poskytnúť merania až do 250MHz, potrebných pre certifikáciu liniek Cat 6/Class E Basic Link.

LANcat System 5

LANcat® System 5

Konfigurácia LANcat® System 5 s Prevádzkovými Modulmi C5 je najkomplexnejšie riešenie pre certifikáciu a testy Cat5/Class D Basic Link. Navyše, System 5 je prvý príručný tester, poskytujúci pokročilé merania potrebné na testovanie zlepšenej kategórie 5+ a nových sieťových technológií využívajúcich paralelné prenosy. Umožňuje HW upgrade na System 6.

FIBERcat Test & Talk

FIBERcat™ Test & Talk

Dvojica prevádzkových modulov FIBERcat™ Test&Talk™ umožní certifikovať naraz dvojicu optických vlákien a taktiež hlasovú komunikáciu medzi operátormi prostredníctvom optických vlákien. Porovnáva namerané hodnoty útlmu, dĺžky a oneskorenia priechodu signálu s priemyselnými štandardmi pre vlnové dĺžky 850 a 1300 nm. Poskytuje aj jednoznačné vyhodnotenie merania oznamom typu vyhovuje/nevyhovuje.

FIBERcat

FIBERcat™

Prevádzkový modul FIBERcat™ zmení ktorýkoľvek LANcat® na precízny merač optického výkonu a útlmu optických káblov. Meranie je možné vykonať pre tri vlnové dĺžky, má rozlíšenie 0,1 dB a výsledky meraní je možné uložiť do pamäti prístroja.

Zásuvné prevádzkové moduly

So zásuvnými prevádzkovými modulmi, dokážu testery LANcat® testovať rozsiahlu paletu káblov a to s podstatne vyššou presnosťou ako ktorýkoľvek iný príručný káblový tester. Prevádzkové moduly obsahujú kritické elektronické obvody s hľadiska presnosti merania a preto poskytujú nekompromisné rozhranie na pripojenie meranej linky. Tento systém pripojenia je jednoduchšou a spoľahlivejšou alternatívou ako nešikovné externé káblové adaptéry vyžadované inými testermi.

  Nahor
Produkty pre diagnostiku a servis LAN sietí
   
NETcat 2000

Séria NETcat 2000
testery siete Ethernet

NETcat 2000 sú príručné analyzátory pre diagnostiku a menežment sietí Ethernet. Tieto testery kombinujú káblové testy s testami sieťových zariadení, monitorovaním a analýzou siete na úrovni paketov a diagnostickými funkciami do výkonného príručného nástroja. Ovládací softwér WINcat, pracujúci pod Windows, komunikuje s prístrojom po sériovej linke. WINcat má intuitívne užívateľské rozhranie zabezpečujúce jednoduchú voľbu testov a ukladanie výsledkov. On-line nápoveď poskytuje návody a doporučenia pre voľbu testov a pomáha aj pri interpretácii výsledkov.

NETcat Plus

NETcat Plus
pre servis a diagnostiku LAN

NETcat Plus (LANcat 1800) je príručný prístroj na testovanie a servis rozvodov sietí Arcnet, Ethernet a Token Ring. Rýchlo odhalí väčšinu najrozšírenejších problémov v káblových rozvodoch. Vykonáva káblové testy (koax+TP), monitoruje živú sieť Ethernet a má možnosť uložiť a vytlačiť vykonané testy. Tento užitočný nástroj charakterizujú: výkonnosť, mnohostrannosť a jednoduchosť.

NETcat

NETcat
pre servis a diagnostiku LAN

NETcat (NETcat800) je ideálnym nástrojom na diagnostiku a servis sietí Ethernet. Kombináciou káblových testov (koax+TP) a monitorovaním živej siete, NETcat rýchlo odhalí najčastejšie závady. Pre svoje vlastnosti ako sú výkonnosť, mnohostrannosť, jednoduché ovládanie a pritom cenová efektívnosť sa stáva nepostrádateľným nástrojom aj pre správcov menších lokálnych sietí.

  Nahor
Testery dátových rozhraní
   

DataTool 5500

Osem nástrojov v jednom - to je DataTool 5500. Je to dátový monitor, "odchytávač" dát, tester blokovej a bitovej chybovosti, tester zariadení, simulátor, káblový tester, pulzný voltmeter a rozpojovací box. Testuje rozhrania RS-232 (sychrónne, asynchrónne a SDLC) a paralelné rozhrania s formátmi Centronics a Dataproducts. Automaticky analyzuje bitový tok a prispôsobuje mu svoju konfiguráciu. LCD displej a menu umožňujú rýchlu rekonfiguráciu pre rozličné typy merania.

Káblové testery RS232, RS422, Centronics

M1000 a M422 sú testery navrhnuté špeciálne pre maximálne rýchlu diagnostiku. Merané signály sú oddelené operačnými zosilňovačmi a LED signalizácia spolu s možnosťami rozpojovania, prekáblovania signálov a pripojenia na inú logickú úroveň umožňuje odhaliť závadu behom sekúnd

Nahor
   
Download | Inova | Novinky Datacom | netViz | e-mail