Inova - Data
   

Prečo používať špeciálny program na dokumentáciu sietí?

Vaša organizácia je súbor vzájomne previazaných systémov, procesov, ľudí a zariadení. Je komplexná, viacdimenzionálna, neustále sa mení ... - a beznádejne sa vzďaluje z dosahu tradičného kresliaceho programu.
netViz je špeciálne navrhnutý tak, aby vám pomohol vidieť do vnútra vašej spoločnosti, porozumieť jej vzájomným vzťahom a informáciám plynúcim cez ňu.

Zatiaľ čo iné programy vám ukazujú grafiku alebo údaje, netViz hladko kombinuje informácie grafického a databázového charakteru do jedného konzistentného celku a tak poskytuje prehľad, aký by ste nikdy nepokladali za možný.

netViz je vytríbený grafický nástroj vhodný pre rozličné spôsoby použitia, včítane:

  • tvorby komplexných grafických informačných systémov
  • dokumentácie počítačových a telekomunikačných sietí
  • tvorby vývojových a procesných diagramov
  • popisy a znázornenia technologických procesov a materiálových tokov
  • tvorbu a analýzu organizačných a obchodných schém
  • znázornenie tokov a spracovania informácií

Používateľom veľmi rýchlo zvládnuteľné, príjemné a intuitívne pracovné prostredie netVizu otvára nevídané možnosti pre menežment, modelovanie zmien a rast vašej organizácie.

Bližší pohľad na netViz
   
Dotazník | Download | Inova | Katalóg testerov | Datacom | e-mail